Je gegevens zijn veilig bij ons

Privacy policy sollicitaties

Privacy verklaring Sollicitanten STG-group, Sax Sanitair NV / Lambrechts Sanitair NV / Schrauwen Sanitair en Verwarming NV.

DATUM 21/6/ 2021

STG-group, Sax Sanitair NV / Lambrechts Sanitair NV / Schrauwen Sanitair en Verwarming NV respecteert uw privacy en beheert uw persoonsgegevens op een verantwoorde en veilige manier. De sollicitant (hierna ‘u’ genoemd) verstrekt persoonsgegevens aan STG group/Sax Sanitair NV / Lambrechts Sanitair NV / Schrauwen Sanitair en Verwarming NV (hierna ‘wij/ons’ genoemd) zodat we deze kunnen verwerken voor doeleinden in het kader van het aanwervingsbeleid. 

 

 

Welk type van gegevens? 

 

Wij verzamelen alle gegevens vereist om te solliciteren, waaronder maar niet beperkt tot: 

 

 • Identificatiegegevens (naam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats) 

 • Contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres) 

 • Voorkeuren en kwalificaties (interesse, studies, diploma’s, ervaring, CV) 

 

Andere persoonsgegevens, namelijk vrijwillig gegeven informatie. 

 

 

Waarvoor gebruiken we uw gegevens? 

 

Wij verwerken de persoonsgegevens enkel in het kader van het aanwervingsbeleid en andere elementen die voortvloeien uit de sollicitatie (bv. opmaken contract, andere jobaanbiedingen van ons) 

 

Bij de vrijwillig verschafte persoonsgegevens wordt steeds aangegeven voor welk doeleinde ze worden gebruikt. 

 

 

Worden uw gegevens doorgegeven? 

 

Wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij wij uw toestemming daarvoor hebben verkregen. 

 

 

Hoelang bewaren wij uw gegevens? 

 

Wij houden uw persoonsgegevens bij in een wervingsreserve voor 2 jaar. 

 

 

Wat zijn uw rechten? 

 

Overeenkomstig de geldende regelgeving en onder de geldende voorwaarden beschikt u over de volgende rechten: 

 

 • Recht op informatie: u kan te allen tijde meer informatie vragen omtrent onze omgang met uw persoonsgegevens; 

 • Recht op inzage: u heeft steeds de mogelijkheid om uw persoonsgegevens op te vragen ter inzage; 

 • Recht op overdraagbaarheid: u heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen aan derden; 

 • Recht op aanpassing: u heeft steeds de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen; 

 • Recht op beperking van de verwerking: u heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens naar de toekomst toe te vragen; 

 • Recht op bezwaar: u heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor onder meer direct marketing doeleinden; 

 • Recht om de gegeven toestemming in te trekken, voor zover de verwerking louter gebaseerd is op uw toestemming; 

 • Recht op gegevensverwijdering: u heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om op eenvoudig kosteloos verzoek de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen behoudens wettelijke bewaarverplichtingen. Wij doen bij uitoefening van dit recht ook ons best om uw recht om vergeten te worden in te willigen; 

 • Recht om niet ongewenst onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluiten. 

 

 

Contactinformatie 

 

Als u na het lezen van deze privacyverklaring één of meerdere van deze rechten wenst uit te oefenen of vragen heeft, kan u ons contacteren via recruitment@stg-group.be.

  

Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel). U kan hen telefonisch bereiken via +32 (0)2 274 48 00. Ga voor meer informatie naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be