Image
Levering voor 20u
Voor 20u besteld, morgen geleverd
Image
Click & Collect icoon
Click & Collect
Image
stockartikels icoon
+ 15.000 stockartikels
Image
ProClub icoon
ProPoints bij elke aankoop
Image
icoon locatie altijd dichtbij
Slechts 15 min rijden

DATUM 21/6/2021

Privacy policy

Welkom op de website van STG group

Dit is de Privacyverklaring van STG GROUP, Sax Sanitair NV, Lambrechts NV en Schrauwen Sanitair en Verwarming NV (hierna “wij”).

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, als verwerkersverantwoordelijke, en in deze Privacyverklaring informeren wij u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring kan worden bijgewerkt. Controleer dus regelmatig of er wijzigingen zijn aangebracht.

 

 

Persoonsgegevens

We verzamelen uw gegevens om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, te verbeteren en u te informeren over onze activiteiten, onze promoties of over door u aangekochte producten en diensten, de financiële afhandeling daarvan en onze financiële administratie.

 

 

Bezoekers website

Afhankelijk van hoe u onze website gebruikt, kunnen we verschillende soorten informatie over u verzamelen en opslaan. Via de website verzamelen we gegevens zoals uw naam en e-mailadres als u deze aan ons verstrekt.

Wij verzamelen ook gegevens van uw browser, waaronder het IP-adres van uw computer en de locatie, browsertype, besturingssysteem en de internetpagina’s die u bezoekt.  Als u de website bezoekt vanaf een mobiel of andere apparaat, kunnen we gegevens verzamelen zoals de in dat apparaat vervatte Unique Device Identifyer.

Als U door onze website browset, kunnen we geanonimiseerde gegevens verzamelen over waar u bent en hoe u door de website navigeert en er gebruikt van maakt.  We gebruiken deze informatie om het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren en het verkeer op de website in kaart te brengen.

 

 

Contact-Us/Account aanvragen/maak een afspraak

In het deel ‘contacteer ons/maak een account aan/maak een afspraak’ op onze website kunt u uw gegevens invullen, zoals naam, adres, telefoonnummer, email-adres, taalvoorkeur, en product/dienst voorkeuren. Op basis van die gegevens zullen we een aanvraag in behandeling nemen en contact met u opnemen.

 

 

Marketing/Uitnodigingen

Indien wij u vragen of u onze marketingberichten wilt ontvangen vragen wij u daar expliciete toestemming voor, welke toestemming u te allen tijde kunt herroepen. 

Wij verzamelen en verwerken daarbij uw naam, adres, telefoonnummer, email adres en uw voorkeuren over de producten en diensten waarover u marketingcommunicatie en/of uitnodigingen wenst te ontvangen.

 

 

Bezoekers toonzalen

Wij gebruiken beveiligingscamera’s in onze toonzalen.

 

 

Klanten en potentiele klanten

Indien u klant bij ons bent, of potentiële klant, verwerken wij gegevens als naam, (aflever) adres, telefoonnummer, order geschiedenis, klachten, service en de financiële afhandeling van geleverde producten en diensten.

 

 

COOKIES

Voor het gebruik van Cookies verwijzen wij u naar onze Cookie Policy

 

 

Verwerkingsdoeleinden

We verwerken persoonsgegevens om verschillende redenen, waarbij we telkens alleen die gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om ons doel te bereiken. Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor het aanbieden van onze producten en diensten, uw aanvragen in behandeling te nemen, het doen van offertes, het sluiten van overeenkomsten met u, het bieden van service, u op de hoogte te houden van onze producten en diensten, het versturen van uitnodigingen voor events opleidingen en dergelijke, voor de financiële afwikkeling van gesloten overeenkomsten en mogelijke beslechting van geschillen.

 

 

Rechtsgronden

Als verwerkersverantwoordelijken verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u, ons gerechtvaardigd belang, omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, dan wel op basis van uw toestemming waar van toepassing.

 

 

Bewaarperiode

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor het doel waarvoor u uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, dan wel zoals voorgeschreven door wettelijke bewaartermijnen.

 

 

Beveiliging

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en/of ongeautoriseerde toegang. Deze maatregelen vragen wij ook van derde partijen die in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken,

 

 

Gegevens delen

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze eventuele rechtsopvolgers, onze dochterondernemingen en onze ultieme holding onderneming en de met haar verbonden ondernemingen; met externe derde partijen, inclusief onze leveranciers, en sub-contractors; en indien wij dat wettelijk verplicht zijn bijvoorbeeld in verband met fraude.

Wij zullen alleen persoonsgegevens met externe derde partijen delen indien wij met die partij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten waarin wij ons verzekeren dat derde partij minimaal dezelfde maatregelen treft ter bescherming van uw persoonsgegevens en zich houdt aan de AVG en de gegevens niet aan andere partijen zal verstrekken zonder onze toestemming.

Voorts kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden indien u ons daar expliciete toestemming voor geeft.

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met partijen buiten de Europese Economische Ruimte

 

 

Verzoeken met betrekking tot de verwerking uw persoonsgegevens

Al betrokkene heeft u een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens te weten: inzage, correctie, verwijderen, intrekken van uw toestemming, overdracht van uw gegevens aan een andere verantwoordelijke, beperken van de verwerking en bezwaar tegen verwerking.

Indien u van uw recht gebruik wil maken, een vraag of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via privacy@ stg-group.be

U kunt ook een klacht indienen bij  bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel). U kan hen telefonisch bereiken via +32 (0)2 274 48 00. Ga voor meer informatie naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

 

Vragen

Heeft u vragen over ons privacybeleid of wilt u ons contacteren om uw gegevens te wijzigen, dan staan we altijd klaar om een passend antwoord te bieden. U kan ons via e-mail bereiken privacy@stg-group.be

Onze contactinformaties:


Sax Sanitair

Autostradeweg 3, 9090 Melle

 

 

Schrauwen

Atealaan 34B, 2200 Herentals

Telefoon 014 24 40 20

 

Lambrechts

Atealaan 34B, 2200 Herentals